Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQAY

ÇALAQAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

bax > calaq. qarışıq

ÇALAQAY : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalağay. çalağayı. kalağayı. kalağay. başörtüsü

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay. yalançı. yalağay. alağay. qılquyruq. düzənçi. koflaq. kovlaq. abartıcı. qabartıcı. aldağac. qoşmaçı. qıncıvır. güdyan. güday. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay.
qeyidsiz.
çalağay gəzib dolanmaq.
qorxmaz. cəsur. cəsarətli.
çalağay igid.
tərtələsik.
çalağay gəldi çalağay getdi.
umursuz. diqqətsiz.
çalağay görülən iş

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay. çöndələbçi. dolandırıcı. düzənbaz. aldağac

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay.
varışlı. oynuq. oyanıq. ayğaq. ayın. aylın. oyqın. oyqa. müdrik. fərasatlı. huşyar.
çalçapçı. çalçapay. çapışçı. çapığçı. çapaçı. çapqaçı. yağmaçı. talançı. qarətgər

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay. çalağ. attım.atlım

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

ölçüsüz. çalanğ. yalaqay. dağınıq. umursuz. umursamaz. diqqətsiz. ehmalçı. səhlənkar.
yalaqay. qayıqsız. qayıtsız. sıxıntısız. töküntüsüz. təşvişsiz. aldırmaz. salıtsız. saltasız. saptasız. qısrıt. qıtsır. sovulğar. laqeyd. səhlənqar. bağsız. qırıq

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay. yalançı. yalağay. alağay. qılquyruq. düzənçi. koflaq. kovlaq. abartıcı. qabartıcı. aldağac. qoşmaçı. qıncıvır. güdyan. güday. quynıqçı. qurnuqçu. burnuqçu. qoynıqçı. kələkçi. daldabançı. burqağçı. quramgüd. quramçı. qurambaz. qurbağçı. qurbalçı. qurbac. qurnaz. qura. fırıldaq. fırıldaqçı. qınğırqac. qınğırqaş. qınğırqıc

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay.
qeyidsiz.
çalağay gəzib dolanmaq.
qorxmaz. cəsur. cəsarətli.
çalağay igid.
tərtələsik.
çalağay gəldi çalağay getdi.
umursuz. diqqətsiz.
çalağay görülən iş

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay. çöndələbçi. dolandırıcı. düzənbaz. aldağac

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay.
varışlı. oynuq. oyanıq. ayğaq. ayın. aylın. oyqın. oyqa. müdrik. fərasatlı. huşyar.
çalçapçı. çalçapay. çapışçı. çapığçı. çapaçı. çapqaçı. yağmaçı. talançı. qarətgər

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

çalağay. çalağ. attım.atlım

ÇALAQAY : Turuz Dictionary

ölçüsüz. çalanğ. yalaqay. dağınıq. umursuz. umursamaz. diqqətsiz. ehmalçı. səhlənkar.
yalaqay. qayıqsız. qayıtsız. sıxıntısız. töküntüsüz. təşvişsiz. aldırmaz. salıtsız. saltasız. saptasız. qısrıt. qıtsır. sovulğar. laqeyd. səhlənqar. bağsız. qırıq