Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQIN

ÇALAQIN : Turuz Dictionary

çarqın. çaraqın. qılağ: qılav. qıla kəsgin. çalqın. yarqın. yaraqın. yalqın. yalaqın

ÇALAQIN : Turuz Dictionary

çalağın.
tutulmaz.
oğru..¶-alağın öləğin: ölgün. çox mərizül əhval

ÇALAQIN : Turuz Dictionary

çarqın. çaraqın. qılağ: qılav. qıla kəsgin. çalqın. yarqın. yaraqın. yalqın. yalaqın

ÇALAQIN : Turuz Dictionary

çalağın.
tutulmaz.
oğru..¶-alağın öləğin: ölgün. çox mərizül əhval