Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQIZCA

ÇALAQIZCA : Turuz Dictionary

çalağızca. çalarıqca. çalürəkcə. çala könülcə. istəksizcə. istəməyə istəməyə. içətsizcə. könülsüzcə

ÇALAQIZCA : Turuz Dictionary

çalağızca. çalarıqca. çalürəkcə. çala könülcə. istəksizcə. istəməyə istəməyə. içətsizcə. könülsüzcə