Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQOLAY

ÇALAQOLAY : Turuz Dictionary

alaqolay. tör yörük. tör törük

ÇALAQOLAY : Turuz Dictionary

alaqolay. ortayaq. ortaboy. orta boy. ortava. ortavan. kəsdək. mütəvəssit

ÇALAQOLAY : Turuz Dictionary

alaqolay. tör yörük. tör törük

ÇALAQOLAY : Turuz Dictionary

alaqolay. ortayaq. ortaboy. orta boy. ortava. ortavan. kəsdək. mütəvəssit