Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAQUŞ

ÇALAQUŞ : Turuz Dictionary

çalağuş. çalğuş. dalağuş. dalğuş. çırpıntı. burnuş. burunuş. buruntu. təlatüm

ÇALAQUŞ : Turuz Dictionary

çalağuş. çalğuş. dalağuş. dalğuş. çırpıntı. burnuş. burunuş. buruntu. təlatüm