Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAVA

ÇALAVA : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalva.
> çəlipa. çalpaz çapraz > çəpraz. əğri. əyri.
qırbaç. qırbaş. qırbıç. qamçı çeşiti. incə qayışlardan olub, saç kimi hörülüb, uc bölümündə düğünlənmiş şallaq.
çarava. qalağa. ivəcənlik. tələsiklik. tələsmə.
niyə çalava edirsin

ÇALAVA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qalava. kalava. qalva. çalva. qalba. çalba. qalğay. xalfa.
araçı. padov. bir yerdə araçılıq işlərin görən görəvçi.
vəli. vali.
dənətim, təcrübə ilə yetişən usda.
aşaması (dərəcəsi) işçi ilə usdanın ortasında olan yarım usda.
odabaşı. toybaş. törbaş. toy, törən, şölən, qonaqlığların aparıcısı. tamada.
asistan. əsistan.
nazim.
mübsür.
kalğa. kütlə. 1 xəlayiq. məxluqat

ÇALAVA : Turuz Dictionary

çalva. kələvə. kərəvə. dörd ucaq yonulmuş ağac

ÇALAVA : Turuz Dictionary

çalva. kələvə. kərəvə. dörd ucaq yonulmuş ağac