Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAYAR

ÇALAYAR : Turuz Dictionary

-bağır çalayar: ürəq yırtılar.
alp artunqanı öldürər, ısız acun çaldırar, ötlək öcün aldrar, indi bağır çalayar. (artunqanı: əfrasyabı). (ısız:. utanmaz)

ÇALAYAR : Turuz Dictionary

-bağır çalayar: ürəq yırtılar.
alp artunqanı öldürər, ısız acun çaldırar, ötlək öcün aldrar, indi bağır çalayar. (artunqanı: əfrasyabı). (ısız:. utanmaz)