Multilingual Turkish Dictionary

ÇALAYETMƏ

ÇALAYETMƏ : Turuz Dictionary

çalayıma. alayetil. alayötül. çalapiş. çalaçiğ. çalapört. çalapört. alapört. pələpört. çalaqor. yarıxam. çalaxam. çaladəğmiş. aladəğmiş. çalayetil. alayetmə. alayıma. çalayıma. yarı kal nərsə. toynağ. tovnağ

ÇALAYETMƏ : Turuz Dictionary

çalayıma. alayetil. alayötül. çalapiş. çalaçiğ. çalapört. çalapört. alapört. pələpört. çalaqor. yarıxam. çalaxam. çaladəğmiş. aladəğmiş. çalayetil. alayetmə. alayıma. çalayıma. yarı kal nərsə. toynağ. tovnağ