Multilingual Turkish Dictionary

ÇALBƏT

ÇALBƏT : Turuz Dictionary

çarpaz bağlanan ip.
kürəyə salınan çantanın, çiğindən aşırma bağları.
at sürmə öğrəşən uşaqları, ata bağlama biçimi

ÇALBƏT : Turuz Dictionary

çarpaz bağlanan ip.
kürəyə salınan çantanın, çiğindən aşırma bağları.
at sürmə öğrəşən uşaqları, ata bağlama biçimi