Multilingual Turkish Dictionary

ÇALBAŞMAQ

ÇALBAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çırpışmaq. çatlaşmaq. çaqlaşmaq. dağallaşmaq. sərtləşmək. dirəşmək.
çalınıb, pozulub xərablaşmaq. pisəlib kötüləşmək

ÇALBAŞMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

savaşmaq.
çətinliyə düşmək. qarışmaq

ÇALBASMAQ : Turuz Dictionary

çalbalamaq. çapıtmaq. çalbasmaq. hövl etmək. tələsmək. dalığmaq. aşıqmaq. aşuqmaq. tə'cil edmək

ÇALBAŞMAQ : Turuz Dictionary

çitəşmək. çətinləşmək. çiğinmək. sıxqınmaq. sixginmək. (səxtləşmək).
işlər düğünləşib, düğünlər çiğləşir.
xişunət göstərmək

ÇALBAŞMAQ : Turuz Dictionary

gərişmək. çəkişmək. çetişmək (çitizmək > setizə edmək (fars). dartışmaq. başbaşa qoymaq. mucadilə (cədəl. niza'. mubahisə. muşacirə) edmək

ÇALBASMAQ : Turuz Dictionary

çalbalamaq. çapıtmaq. çalbasmaq. hövl etmək. tələsmək. dalığmaq. aşıqmaq. aşuqmaq. tə'cil edmək

ÇALBAŞMAQ : Turuz Dictionary

çitəşmək. çətinləşmək. çiğinmək. sıxqınmaq. sixginmək. (səxtləşmək).
işlər düğünləşib, düğünlər çiğləşir.
xişunət göstərmək

ÇALBAŞMAQ : Turuz Dictionary

gərişmək. çəkişmək. çetişmək (çitizmək > setizə edmək (fars). dartışmaq. başbaşa qoymaq. mucadilə (cədəl. niza'. mubahisə. muşacirə) edmək