Multilingual Turkish Dictionary

ÇALBAN

ÇALBAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

( < çal. çağ. çap). çalqan. qaplan. qalban. atılış. sıçrayış

ÇALBAN : Turuz Dictionary

çalvan. qarban.
çalan. çalıb, qarştıran.
çalaşırlıq. çamşırlıq. yamşırlıq. qarsan. kərsən. gillə. gen, dayaz qab. gövələç. kövələc. kövələk. təşt.
paltar ıslatma, yuma qabı, qayağı. maşını

ÇALBAN : Turuz Dictionary

əzək olaraq çiyinə, qola salınan bağır, şırıq parça.
çarpan. zarib. zərb edən

ÇALBAN : Turuz Dictionary

çalvan. qarban.
çalan. çalıb, qarştıran.
çalaşırlıq. çamşırlıq. yamşırlıq. qarsan. kərsən. gillə. gen, dayaz qab. gövələç. kövələc. kövələk. təşt.
paltar ıslatma, yuma qabı, qayağı. maşını

ÇALBAN : Turuz Dictionary

əzək olaraq çiyinə, qola salınan bağır, şırıq parça.
çarpan. zarib. zərb edən