Multilingual Turkish Dictionary

ÇALBANMAQ

ÇALBANMAQ : Turuz Dictionary

çalbasınmaq. çalbalanmaq. çalabaçamaq. cılabaçamaq. gərəvicləmək. gərəvicmək. tələsinmək. ivrinmək. ivdinmək. qıvrınmaq. yeləbəlçəmək

ÇALBANMAQ : Turuz Dictionary

talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars) }. təprəşmək. təkan yemək

ÇALBANMAQ : Turuz Dictionary

çırpınmaq. cinə çarpılmaq.
palçıqlanmaq. çalmırlanmaq. çamurlanmaq.
döğülmək. savaşa soxdurulmaq

ÇALBANMAQ : Turuz Dictionary

çalbasınmaq. çalbalanmaq. çalabaçamaq. cılabaçamaq. gərəvicləmək. gərəvicmək. tələsinmək. ivrinmək. ivdinmək. qıvrınmaq. yeləbəlçəmək

ÇALBANMAQ : Turuz Dictionary

talbınmaq. talbışmaq. tovdanmaq. əl ayağ, qol qanat çalmaq. çönüb çevrilmək. çönüb coşmaq. çönbüşmək. cönvüşmək {> conbeş. conbidən (fars) }. təprəşmək. təkan yemək

ÇALBANMAQ : Turuz Dictionary

çırpınmaq. cinə çarpılmaq.
palçıqlanmaq. çalmırlanmaq. çamurlanmaq.
döğülmək. savaşa soxdurulmaq