Multilingual Turkish Dictionary

ÇALBAQ

ÇALBAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalbağ.
> çəlipa.
> çəlib. səlib. birbirin dikinə kəsən ağac tikələrindən oluşan şəkil.
qadın təpəciyi, kakili.
çalpaq. qalpaq. balçaq. başlaq. pipik. ipik. ibiğ. tac. (xoruz, quş) qıqırdaq. qaqırdaq. qaqırt. qaqart.
çalbağa > çarpaya

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
cülbək. geçəmə. yosun.
kavlaq. kəl. çılpaq. lüt. kova. koğa. qabıqsız. örtüksüz. qablaqsız. qablacsız. qablasız

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

yalbağ. çalbağ. düzlük. genişlik. gənişlik

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ. yalbağ. ova. düz. sərə. sərək. sərik. saya. sələsov. sərəsov. səsov. yapır. yapın. yasır. hamar

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
çalpaz. toqqa.
arxalığ çalbağı.
qayış çalbağı.
çıplaq. çaldanğ. çaldan. çalın. yaldanğ. yalın. saldağ. salın. örtüsüz. soyuq. soyulmuş. lüt. açıq.
çaldan danış görüm nə deyirsin

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ
> çalba. > çəlipa. iki qolun çalpaz (birbirinə qarşı) qoyulan durumu. xaç. səlib.
> çarpaya.
alçaq, kiçik çalbağ: kütüm. kütmük.
yarım dayirə. nim kürə.
salbağ. həlqərəcə. zeybərə.
çəlpəğ. göz ucunda bağlanan kir.
iki nərsənin arasın dolduran nərsə.
girdab.
dünya çalbağı, girdabı: çevrən çevrisi.
boyun bağı. gərdənbənd

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
pox püsür. alada ulada. çoruq çürük.
qarışıq buruşuq.
çalbağ iş

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ. atanağ
salbağ. körpü.
birbirin kəsişmiş. mütəqate'.
atanağ ağaclar.
atanağ xətlər

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ. qılav.
(əl ayağ vurulan) kündə.
zəncir

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ (dərhəm bərhəm). küt. kit. çətin. buruşuq. burnaş. daltuq. dartuq. quyqar.
kütdüğün: kütsoru: çözülməsi çətin düğüm

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
çalba. çetgə. çitgə. çıtqa. cıtaq. sıtaq. sıtqa (> setqa). cədvəl. tablo.
əşəqə. dalsaç. azğac. tuyğac. sarmaşıq

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
cülbək. geçəmə. yosun.
kavlaq. kəl. çılpaq. lüt. kova. koğa. qabıqsız. örtüksüz. qablaqsız. qablacsız. qablasız

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

yalbağ. çalbağ. düzlük. genişlik. gənişlik

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ. yalbağ. ova. düz. sərə. sərək. sərik. saya. sələsov. sərəsov. səsov. yapır. yapın. yasır. hamar

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
çalpaz. toqqa.
arxalığ çalbağı.
qayış çalbağı.
çıplaq. çaldanğ. çaldan. çalın. yaldanğ. yalın. saldağ. salın. örtüsüz. soyuq. soyulmuş. lüt. açıq.
çaldan danış görüm nə deyirsin

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ
> çalba. > çəlipa. iki qolun çalpaz (birbirinə qarşı) qoyulan durumu. xaç. səlib.
> çarpaya.
alçaq, kiçik çalbağ: kütüm. kütmük.
yarım dayirə. nim kürə.
salbağ. həlqərəcə. zeybərə.
çəlpəğ. göz ucunda bağlanan kir.
iki nərsənin arasın dolduran nərsə.
girdab.
dünya çalbağı, girdabı: çevrən çevrisi.
boyun bağı. gərdənbənd

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
pox püsür. alada ulada. çoruq çürük.
qarışıq buruşuq.
çalbağ iş

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ. atanağ
salbağ. körpü.
birbirin kəsişmiş. mütəqate'.
atanağ ağaclar.
atanağ xətlər

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ. qılav.
(əl ayağ vurulan) kündə.
zəncir

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ (dərhəm bərhəm). küt. kit. çətin. buruşuq. burnaş. daltuq. dartuq. quyqar.
kütdüğün: kütsoru: çözülməsi çətin düğüm

ÇALBAQ : Turuz Dictionary

çalbağ.
çalba. çetgə. çitgə. çıtqa. cıtaq. sıtaq. sıtqa (> setqa). cədvəl. tablo.
əşəqə. dalsaç. azğac. tuyğac. sarmaşıq