Multilingual Turkish Dictionary

ÇALBAR

ÇALBAR : Turuz Dictionary

çalvar. salbur. salbar. şalvar

ÇALBAR : Turuz Dictionary

çıpbar. çəkici. çarpıcı. çapıcı. çıpıcı. dilbər

ÇALBAR : Turuz Dictionary

çalvar. salbur. salbar. şalvar

ÇALBAR : Turuz Dictionary

çıpbar. çəkici. çarpıcı. çapıcı. çıpıcı. dilbər