Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞANIN

ÇALIŞANIN : Turuz Dictionary

-əkində çalışanın ürəndən, hasıldan, dəğirmançının öğütdüyündən, savaşda yağmadan, tutuqdan, qənimətdən savaşçının götürdüyü pay, səhm: qıt. gəbiç. gəbçə. qapıc. qapca. əməklik. korluq. yağlıq. ödəş. zəhmətyana. müzd. ücrət

ÇALIŞANIN : Turuz Dictionary

-əkində çalışanın ürəndən, hasıldan, dəğirmançının öğütdüyündən, savaşda yağmadan, tutuqdan, qənimətdən savaşçının götürdüyü pay, səhm: qıt. gəbiç. gəbçə. qapıc. qapca. əməklik. korluq. yağlıq. ödəş. zəhmətyana. müzd. ücrət