Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞIQ

ÇALIŞIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çəlişik. çalışıqlı > çəlişikli. mütənaqiz.
qarşılıq. dəğişik. dəğər. bədəl

ÇALIŞIQ : Turuz Dictionary

işi olan. işdə olan. məşqul. şağil.
yağışıq. düşmənyana.
çevrəyə yağışıq, özünə yaxışıq

ÇALIŞIQ : Turuz Dictionary

çalşıq. yapşıq. qapşıq.
çalışuq. çalşıq. çalşuq. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. ça

ÇALIŞIQ : Turuz Dictionary

işi olan. işdə olan. məşqul. şağil.
yağışıq. düşmənyana.
çevrəyə yağışıq, özünə yaxışıq

ÇALIŞIQ : Turuz Dictionary

çalşıq. yapşıq. qapşıq.
çalışuq. çalşıq. çalşuq. qavşut. qavşıt. qavuşut. qavuşıt. qaşut. qaşat. qovşut. qoşut. qoşat. qavşıt. qovuşut. qavuşıt. qarşut. qarşıt. qaşıt. qaşut. qoğşut. qağşıt. qoğuşut. qağuşıt. çarpşıt. çarpşut. çarpışıt. çarpışut. ça