Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞMATAN

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

-çalışmadan, itinmədən istənilmiş yol açılmaz

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

çalışmadan. çəlişmədən. döğüşmәdәn.
çalışmadan çalınmar. (çalışmadan
çəlişmədən. döğüşmәdәn). (çalınmar: alınmır. nail olunmur)
(göt göstərmədən, çalışmadan, çabasız, qayrat göstərmədən baş olmaz, hər bir başın götü var).
''götsüz'' baş olmaz, ‘‘götsüz’’baş olmaz.
öğün yetməz, gül açmaz, çalışmadan alınmaz. (öğün: çağ. novbə).
yaşım keçər, gücdən düşər tənimdə, yaş igitlər çalışmadan armasın. (yaş: gənc)

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

çalışmadan. işləməzdən. açıqdan. boşundan. havasına

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

çalışmadan. tutuşmadan. döğüşmədən.
tutuşmadan tutuzluqlar əl verməz. (tutuzluqlar: müvəffəqiyyətlər)

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

-çalışmadan, itinmədən istənilmiş yol açılmaz

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

çalışmadan. çəlişmədən. döğüşmәdәn.
çalışmadan çalınmar. (çalışmadan
çəlişmədən. döğüşmәdәn). (çalınmar: alınmır. nail olunmur)
(göt göstərmədən, çalışmadan, çabasız, qayrat göstərmədən baş olmaz, hər bir başın götü var).
''götsüz'' baş olmaz, ‘‘götsüz’’baş olmaz.
öğün yetməz, gül açmaz, çalışmadan alınmaz. (öğün: çağ. novbə).
yaşım keçər, gücdən düşər tənimdə, yaş igitlər çalışmadan armasın. (yaş: gənc)

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

çalışmadan. işləməzdən. açıqdan. boşundan. havasına

ÇALIŞMATAN : Turuz Dictionary

çalışmadan. tutuşmadan. döğüşmədən.
tutuşmadan tutuzluqlar əl verməz. (tutuzluqlar: müvəffəqiyyətlər)