Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞMATIN

ÇALIŞMATIN : Turuz Dictionary


çalışdınsa əldə bul, çalışmadın eldə bul. (eldə: başqalarında) (çabanmadan əldə edinmir)

ÇALIŞMATIN : Turuz Dictionary


çalışdınsa əldə bul, çalışmadın eldə bul. (eldə: başqalarında) (çabanmadan əldə edinmir)