Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞSAN

ÇALIŞSAN : Turuz Dictionary

qayrət görsətsən.
görəv bitər çalışsan, iş yeğlərşər yarışsan. (yeğlərşər: yaxşılaşar). (yarışsan: rəqabət edsən)
dağ yarılar çalışsan, edqu ediş alışsan, öz kəndinlə barışsan, ay gün topraq göy ilə, evrən gülər səninlə. (edqu ediş alışsan: iyi işlər, adətlərə öğrəşsən)

ÇALIŞSAN : Turuz Dictionary


dar ağacın quranlar, nə vermişlər yaşama, bu yolda sən çalışsan, ölməyin yeğ yaşama!.
keçmişivi dəğişməyə çalışsan, gələn gündə yaşamağı unutqıl

ÇALIŞSAN : Turuz Dictionary

çabasan.
ötən çağlar iz qoymadan ötüşməz, keçən günün han çabasan dönüşməz

ÇALIŞSAN : Turuz Dictionary

qayrət görsətsən.
görəv bitər çalışsan, iş yeğlərşər yarışsan. (yeğlərşər: yaxşılaşar). (yarışsan: rəqabət edsən)
dağ yarılar çalışsan, edqu ediş alışsan, öz kəndinlə barışsan, ay gün topraq göy ilə, evrən gülər səninlə. (edqu ediş alışsan: iyi işlər, adətlərə öğrəşsən)

ÇALIŞSAN : Turuz Dictionary


dar ağacın quranlar, nə vermişlər yaşama, bu yolda sən çalışsan, ölməyin yeğ yaşama!.
keçmişivi dəğişməyə çalışsan, gələn gündə yaşamağı unutqıl

ÇALIŞSAN : Turuz Dictionary

çabasan.
ötən çağlar iz qoymadan ötüşməz, keçən günün han çabasan dönüşməz