Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞTA

ÇALIŞTA : Turuz Dictionary


yaşm oyun, sən oyunçaq, arzular yarın, çalışda barın, bir gün başlar, bir gün bitər. (barın: dincəl)

ÇALIŞTA : Turuz Dictionary


köpdəndə köp minlər könül qıranlar, çalışda qur bir ufacıq könül sən. (köpdəndə köp: çoxdan çoxdur).
ağlamağın yüz nədəni yaşamda, çalışda tap yüzbirini gülməyə.
ağrılar birlə çalışda, ölüm ilə barışma!

ÇALIŞTA : Turuz Dictionary


yaşm oyun, sən oyunçaq, arzular yarın, çalışda barın, bir gün başlar, bir gün bitər. (barın: dincəl)

ÇALIŞTA : Turuz Dictionary


köpdəndə köp minlər könül qıranlar, çalışda qur bir ufacıq könül sən. (köpdəndə köp: çoxdan çoxdur).
ağlamağın yüz nədəni yaşamda, çalışda tap yüzbirini gülməyə.
ağrılar birlə çalışda, ölüm ilə barışma!

CALISTA : English Turkish

n. bir kadın adı