Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIŞTIM

ÇALIŞTIM : Turuz Dictionary


sənsiz evrən tanışım,sənli günə alışmağa çalışdım

ÇALIŞTIM : Turuz Dictionary


sənsiz evrən tanışım,sənli günə alışmağa çalışdım