Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIMLILIQ

ÇALIMLILIQ : Turuz Dictionary

-bəzəklik, süslük, alımlılıq, çalımlılıq olan nərsə: qaydırma

ÇALIMLILIQ : Turuz Dictionary

-bəzəklik, süslük, alımlılıq, çalımlılıq olan nərsə: qaydırma