Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIQÇI

ÇALIQÇI : Turuz Dictionary

çalaqçı. qıraçı. qırasçı. qıraşçı. qırançı. korçu. çorçu. qağşıtçı. qağışçı. korutçu. koruşçu. kəsərçi. kərzçi. əzikçi. çalatan. qıratan. kortan. çortan. qağşıtan. kərtan. kəztan. xəsərçi. xəsarətçi. üzükçü. zərərçi. ziyankar. ziyankar. zərərçi

ÇALIQÇI : Turuz Dictionary

çalaqçı. qıraçı. qırasçı. qıraşçı. qırançı. korçu. çorçu. qağşıtçı. qağışçı. korutçu. koruşçu. kəsərçi. kərzçi. əzikçi. çalatan. qıratan. kortan. çortan. qağşıtan. kərtan. kəztan. xəsərçi. xəsarətçi. üzükçü. zərərçi. ziyankar. ziyankar. zərərçi