Multilingual Turkish Dictionary

ÇALIYI

ÇALIYI : Turuz Dictionary

-çalıyı dolanda, itə dalanma

ÇALIYI : Turuz Dictionary

-çalıyı dolanda, itə dalanma