Multilingual Turkish Dictionary

ÇALLAVAN

ÇALLAVAN : Turuz Dictionary

çallağan. çallaxan. qalvan. qallavan. çalvan. çalvana. çalğan. çalğana. çalxan. çalxana.
çevrəsi örtülü, bir yanı çalıq, açıq olan yer.
işevi. kərxana. fabrika

ÇALLAVAN : Turuz Dictionary

çallağan. çallaxan. qalvan. qallavan. çalvan. çalvana. çalğan. çalğana. çalxan. çalxana.
çevrəsi örtülü, bir yanı çalıq, açıq olan yer.
işevi. kərxana. fabrika