Multilingual Turkish Dictionary

ÇALMAQA

ÇALMAQA : Turuz Dictionary

-küt (küp) olub, çaqmağa, çalmağa yarar, qısa saplı, çəlik arac: kəsər. kəsir. teşə. kəskuc. çəkuç. kəsik. kəçiş. bir yanı kəsgin ağızlı, ötəri yanı (çivi, mıx, nərsə)

ÇALMAQA : Turuz Dictionary

-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə

ÇALMAQA : Turuz Dictionary

-küt (küp) olub, çaqmağa, çalmağa yarar, qısa saplı, çəlik arac: kəsər. kəsir. teşə. kəskuc. çəkuç. kəsik. kəçiş. bir yanı kəsgin ağızlı, ötəri yanı (çivi, mıx, nərsə)

ÇALMAQA : Turuz Dictionary

-yoğurt çalmağa əlverişli ılığlıqda, barmağı dişləyən kimi ılıq olan süt: dişləmə