Multilingual Turkish Dictionary

ÇALMAQTIR

ÇALMAQTIR : Turuz Dictionary


ilan doğrulmaz, içözü çalmaqdır, bırak yağı itən deyil, qırmaqla bitən deyil, yağı ilə yollaşmalıyıq, vurduğu itgilərdən qaçınmalıyıq. (içözü: fitrəti)}. {ilanı başdan vur, yağını qol qanatdan). (yağunu arsıllat, zərərsizlət)}

ÇALMAQTIR : Turuz Dictionary


dilək səndə qapnıqı çalmaqdır, açılmasa dam duvar aşmaqdır. (qapnıqı: qapınğı. qapını)

ÇALMAQTIR : Turuz Dictionary


ilan doğrulmaz, içözü çalmaqdır, bırak yağı itən deyil, qırmaqla bitən deyil, yağı ilə yollaşmalıyıq, vurduğu itgilərdən qaçınmalıyıq. (içözü: fitrəti)}. {ilanı başdan vur, yağını qol qanatdan). (yağunu arsıllat, zərərsizlət)}

ÇALMAQTIR : Turuz Dictionary


dilək səndə qapnıqı çalmaqdır, açılmasa dam duvar aşmaqdır. (qapnıqı: qapınğı. qapını)