Multilingual Turkish Dictionary

ÇALMAQUL

ÇALMAQUL : Turuz Dictionary

çalqavul. qapçavul. qapçaqul. qapqavul. qapqaçul. qopqavul. qopçavul. qopçaqul. yağmaqul. yağmavul. qapçaçı. qapqaçı. qopqaçı. yağmaçı. çalmaçı

ÇALMAQUL : Turuz Dictionary

çalqavul. qapçavul. qapçaqul. qapqavul. qapqaçul. qopqavul. qopçavul. qopçaqul. yağmaqul. yağmavul. qapçaçı. qapqaçı. qopqaçı. yağmaçı. çalmaçı