Multilingual Turkish Dictionary

ÇALMASI

ÇALMASI : Turuz Dictionary


əl çalması göyərdər, dil yarası kök salar

ÇALMASI : Turuz Dictionary

-kənarın yosması, çalması: qurralığı bəğənən, özünə özənən, görgüsüz qadın

ÇALMASI : Turuz Dictionary


əl çalması göyərdər, dil yarası kök salar

ÇALMASI : Turuz Dictionary

-kənarın yosması, çalması: qurralığı bəğənən, özünə özənən, görgüsüz qadın