Multilingual Turkish Dictionary

ÇALMASIZ

ÇALMASIZ : Turuz Dictionary

duvağsız. üzlü. örtüksüz. hicabsız. şərmsiz

ÇALMASIZ : Turuz Dictionary

-çalmalı çalmasız: ləçəkli ləçəksiz

ÇALMASIZ : Turuz Dictionary

duvağsız. üzlü. örtüksüz. hicabsız. şərmsiz

ÇALMASIZ : Turuz Dictionary

-çalmalı çalmasız: ləçəkli ləçəksiz