Multilingual Turkish Dictionary

ÇALMIQ

ÇALMIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qarma qarışıq. düzənsiz

ÇALMIQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

dəli kimi. almıq. dəlicə.
qocaman. çox qoca

ÇALMIQ : Turuz Dictionary

çalmıx (> çar mıx). çalba (> çəlipa). xaç. səlib

ÇALMIQ : Turuz Dictionary

çalmığ.
çarmıx. atanağ.
(nərsə çalası, qoyulanr taxılan yeri). cəhrədə, tikiş çərxində iğdənin qoyulan yeri

ÇALMIQ : Turuz Dictionary

çalmıx (> çar mıx). çalba (> çəlipa). xaç. səlib

ÇALMIQ : Turuz Dictionary

çalmığ.
çarmıx. atanağ.
(nərsə çalası, qoyulanr taxılan yeri). cəhrədə, tikiş çərxində iğdənin qoyulan yeri