Multilingual Turkish Dictionary

ÇALPAN

ÇALPAN : Arin Turkish Etimology Dictionary

calib (fars). çalıb. gözə çarpan

ÇALPAN : Turuz Dictionary

çalap. çəpər (< çapar). bir işdə, konuda başarlı, ökdə, güclü olan. mahir. usda. qeyrətli.
çəpər yazıçı: usda yazıçı.
çəpər qoşuçu: ökdə şair.
çəpər eytimçi: çalpan öğrətmən, məəllim.
çəpər aytçı: çalap danışan.
çəpər atıcı: oq oxçu. oq nişançı. (oq: tamam. təkmil).
çəpər atçı: atuğur (atla uğraşmağı, davranmağı iyi bilən). (səvarkar)

ÇALPAN : Turuz Dictionary

çalpanğ.
yelpik. badbizən.
məftun.
sən ona çalpan, mən sana çalpan

ÇALPAN : Turuz Dictionary

çalap. çəpər (< çapar). bir işdə, konuda başarlı, ökdə, güclü olan. mahir. usda. qeyrətli.
çəpər yazıçı: usda yazıçı.
çəpər qoşuçu: ökdə şair.
çəpər eytimçi: çalpan öğrətmən, məəllim.
çəpər aytçı: çalap danışan.
çəpər atıcı: oq oxçu. oq nişançı. (oq: tamam. təkmil).
çəpər atçı: atuğur (atla uğraşmağı, davranmağı iyi bilən). (səvarkar)

ÇALPAN : Turuz Dictionary

çalpanğ.
yelpik. badbizən.
məftun.
sən ona çalpan, mən sana çalpan