Multilingual Turkish Dictionary

ÇALPINMAQ

ÇALPINMAQ : Turuz Dictionary

çarpınmaq. qayqılmaq. əğrilmək. bükülmək. qıvrışmaq. yeninmək. sınınmaq. meyillənmək. yanğamaq. yanğılamaq. yanlamaq. yan vermək. bir yana yanlamaq.
bu duvar içəri qayqılıb

ÇALPINMAQ : Turuz Dictionary

çıplınmaq. çaldanğmaq. saldanğmaq. yaldanğmaq.
çıplaqlanmaq. soyunmaq.
lütlənmək.
yoxsunmaq. kasılamaq

ÇALPINMAQ : Turuz Dictionary

çarpınmaq. qayqılmaq. əğrilmək. bükülmək. qıvrışmaq. yeninmək. sınınmaq. meyillənmək. yanğamaq. yanğılamaq. yanlamaq. yan vermək. bir yana yanlamaq.
bu duvar içəri qayqılıb

ÇALPINMAQ : Turuz Dictionary

çıplınmaq. çaldanğmaq. saldanğmaq. yaldanğmaq.
çıplaqlanmaq. soyunmaq.
lütlənmək.
yoxsunmaq. kasılamaq