Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQƏSƏR

ÇALQƏSƏR : Turuz Dictionary

çalkəsər. kəlkəsər. qalkəsər. uzun saplı kəsənək, kəsər

ÇALQƏSƏR : Turuz Dictionary

çalkəsər. kəlkəsər. qalkəsər. uzun saplı kəsənək, kəsər