Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQALANMAQ

ÇALQALANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalxalanmaq.
çağqalanmaq. savruqmaq. çağrulmaq. savrulmaq. suların çağa çağa çağanıb, köpükləninb axması.
çalqanmaq. çalqalmaq. çayqalmaq. təprəşinmək. yalxanmaq.
qımıldamaq. yalxanur. yayxalanmaq. yıxanmaq. yuğunmaq.
çınğıldamaq. çıpıldamaq. dalqalanmaq. qılluvlanmaq. sallanmaq. yalpalanmaq. sənğqildəmək. sallanmaq. yalpalanmaq. tılqılamaq. dılqılamaq. çayqalanmaq. sallamaq

ÇALQALANMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çalxalanmaq. çalpalanmaq. yalpalanmaq. yalxalanmaq. yelxalanmaq. yerxalanmaq. ırqalanmaq. yırqalanmaq. ırqanmaq. yırqanmaq. dalqalanmaq. dalqulanmaq. dalqa dalqa sallanmaq.sağ sola sallanmaq, əğilmək. təprənmək. dəbəşmək. sallanmaq. sarsınmaq. tirtirənmək. titrənmək. oynanmaq. qımıldanmaq. bınqıldamaq. oynamaq. titrəmək. (suyuq nərsələr kimi)

ÇALQALANMAQ : Turuz Dictionary

talbalanmaq. təlbələnmək. yelpələnmək. yalpalanmaq. əsinmək. dalqalanmaq (> dəlgirəmək. dəlirmək) (uçunmaq. uçğunmaq) (ilham almaq. (nəsənin) havasına düşmək)

ÇALQALANMAQ : Turuz Dictionary

talbalanmaq. təlbələnmək. yelpələnmək. yalpalanmaq. əsinmək. dalqalanmaq (> dəlgirəmək. dəlirmək) (uçunmaq. uçğunmaq) (ilham almaq. (nəsənin) havasına düşmək)