Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQAV

ÇALQAV : Arin Turkish Etimology Dictionary

yanqav. ək. parça

ÇALQAV : Turuz Dictionary

çalğav. alğav. geyimə, nərsiyə tikilən bəzəklik tikə.
çalğavlı börk.
bu yorqanın çalqavlarının boyası artalıynan (zəminəsi ilə) tutmur

ÇALQAV : Turuz Dictionary

çalğav. alğav. geyimə, nərsiyə tikilən bəzəklik tikə.
çalğavlı börk.
bu yorqanın çalqavlarının boyası artalıynan (zəminəsi ilə) tutmur