Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQICI

ÇALQICI : Arin Turkish Etimology Dictionary

yıraqu. yırcı. instiruman çalan. müzisyən

ÇALQIÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

çanğçı.
tırpancı. tırpanla ot biçən. oraqçı.
çalqıçı yıyın: tırpanla ot biçmə qurupu

ÇALQIÇI : Arin Turkish Etimology Dictionary

qazançı. sazanda. qazan. dartan. dartçı. dartac

ÇALQIÇI : Turuz Dictionary

saztaran (saz + dartmaq)

ÇALQIÇI : Turuz Dictionary

çalğıçı. süpürgəçi

ÇALQIÇI : Turuz Dictionary

saztaran (saz + dartmaq)

ÇALQIÇI : Turuz Dictionary

çalğıçı. süpürgəçi