Multilingual Turkish Dictionary

ÇALQILAMAQ

ÇALQILAMAQ : Turuz Dictionary

dərəzləmək. dərgəzləmək. (çalqı: uzun, əğri qılınc kimi, uzun saplı uzun saplı, ot yatırma, biçmə biçgisi)

ÇALQILAMAQ : Turuz Dictionary

süpürmək

ÇALQILAMAQ : Turuz Dictionary

dərəzləmək. dərgəzləmək. (çalqı: uzun, əğri qılınc kimi, uzun saplı uzun saplı, ot yatırma, biçmə biçgisi)

ÇALQILAMAQ : Turuz Dictionary

süpürmək