Multilingual Turkish Dictionary

ÇALSINMAQ

ÇALSINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

istənmək. tutsunmaq. yumranmaq. yumsanmaq. umranmaq. umsanmaq. imrənmək. imlənmək. imsənmək. düşsünmək. gözsünmək. gözü qalmaq. bəğənmək. əğsənmək. əğsinmək. yaxşınmaq. xoşlanmaq. çəksinmək. oxsanmaq. oxşanmaq

ÇALŞINMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

qörəvlənmək. işlənmək. kullanmaq. qazanmaq. uğranılmaq. istifadə edilmək

ÇALŞINMAQ : Turuz Dictionary

çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək

ÇALŞINMAQ : Turuz Dictionary

çalaşlanmaq. çalışğanmaq. çalaşğanmaq. dalşınmaq. dalaşlanmaq. dalışğanmaq. dalaşğanmaq. talbanmaq. dalbınmaq. çalbınmaq. dalbışmaq. çırpalanmaq. çıpalanmaq. çabalanmaq. çapalanmaq. çalışmaq. təlaşa, hərəkətə gəlmək. qoşuşmaq. coşuşmaq. ciddi cəhd, səy edmək