Multilingual Turkish Dictionary

ÇALTIŞ

ÇALTIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaldış. qandış.
cilvə. qırışma. qırcışma. qılışma. girişmə < qırışma. qır vermə. naz. işvə. qəmzə. kirişmə. qırışma < gərişmə. göz qaş oynadış, gərmə. naz.
çaldış. qandış atmaq: qırcanmaq. burcunmaq

ÇALTIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaldış.{çallı. ( < çal)}
örmə cit.
qərəli yazılı.
im. işarə. əlamət.
çalınmış, çalışıq, alçaq ucalı, yazılı oyalı, alvan, dəğişik boyalı, bəzəkli, cızqılı, naxışlı, hörüklü nəsnə (çit, parça,. ).
çaldış gömlək: bəzəkli köynək.
çalınmış, çarpaz, baca baca barmaqlıq.
çit, çəpər çaldışı.
çaldış kölək: qərəli gömlək.
tərəzə çaldışları: pəncərə barmaqlıqları

ÇALTIŞ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çitləmbik. qağan ağacın andıran, sərt ağac

ÇALTIŞ : Turuz Dictionary

çaldış. çandış. çanğış. çalğış. (çındış). cəngəl. çanğal < cəngiş. savaşçıl. qoğaşçıl. qağışçıl. qapşal.
cəngəl ər: ısız, ıysız, iysiz, kötü, savaşçıl, şərur, bəlaçıl kişi.
çalaş çaltış: çalaş çartış: dalaş dartış. döğüş boğuş

ÇALTIŞ : Turuz Dictionary

çaldış. çalğış. salğış. saldış. çanğış. çandış. cəng. çeğniş. sancış. savaş. qarşış.
gənəş olsa, çanğış olmaz.
gənəş girsə, çanğış qaçar

ÇALTIŞ : Turuz Dictionary

çaldış. çalğış. çandış. çanğış. cəngiş. çanğ. cəng. (çındış). savaş. döğüş qoğuş. qağış qapış.
çalşıt. çəkşit. çakşıt. dartış > darşıt. qarşıt. ixtilaf.
dartış. tutuş. sə'y. fəaliyyət.
təmrin. işlətiş

ÇALTIŞ : Turuz Dictionary

çaldış. çandış. çanğış. çalğış. (çındış). cəngəl. çanğal < cəngiş. savaşçıl. qoğaşçıl. qağışçıl. qapşal.
cəngəl ər: ısız, ıysız, iysiz, kötü, savaşçıl, şərur, bəlaçıl kişi.
çalaş çaltış: çalaş çartış: dalaş dartış. döğüş boğuş

ÇALTIŞ : Turuz Dictionary

çaldış. çalğış. salğış. saldış. çanğış. çandış. cəng. çeğniş. sancış. savaş. qarşış.
gənəş olsa, çanğış olmaz.
gənəş girsə, çanğış qaçar

ÇALTIŞ : Turuz Dictionary

çaldış. çalğış. çandış. çanğış. cəngiş. çanğ. cəng. (çındış). savaş. döğüş qoğuş. qağış qapış.
çalşıt. çəkşit. çakşıt. dartış > darşıt. qarşıt. ixtilaf.
dartış. tutuş. sə'y. fəaliyyət.
təmrin. işlətiş