Multilingual Turkish Dictionary

ÇALTIC

ÇALTIC : Turuz Dictionary

çalıdan. gərvələ. kərnözə. şaşırdıcı. sapdırıc. əcəb. təəccüblü

ÇALTIC : Turuz Dictionary

çalıdan. gərvələ. kərnözə. şaşırdıcı. sapdırıc. əcəb. təəccüblü