Multilingual Turkish Dictionary

ÇALTIRMAQ

ÇALTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaldırmaq.
çıldırmaq. dəlirmək., başın, ağlın itirmək. başın çaşmaq.
çıldırmaq. çox yalpınmaq, qızğınmaq, həyəcanlanmaq. təhrik olmaq.
çıldırmaq. qızqınmaq. sevgidən başın itirmək. çox sevmək.
oğurluğa uğramaq. vurdurmaq. aldırmaq

ÇALTIRMAQ : Arin Turkish Etimology Dictionary

çaldırmaq.
qapturmaq. əldən vermək. oğrulmaq.
kifimi çaldırdım.
çarpmaq. sındırmaq.
daş çaldırmaq.
yonmaq. tıraşlamaq.
daşdan heykəl çaldırdım.
təprətmək. qımıldatmaq. çaqqıldatmaq. çapdırmaq.
aldırmaq. faş olmaq. yaxalanmaq.
qımdırmaq.
tıraşlamaq. igəşmək. əğələmək. yontmaq. kəsmək. yonmaq.
daşdan heykəl çaldırdım.
nəfəslə çaldırmaq: nəfəs salmaq. üfələtmək. solumaq. nəfəs etdirmək. oxuyub üfləmək. ağızla üf deditmək.
urlatmaq. vurlatmaq

ÇALTIRMAQ : Turuz Dictionary

çaldırmaq. öğütmək. üyütmək. dartmaq.
buğda çaldırmaq

ÇALTIRMAQ : Turuz Dictionary

çaldırmaq.
çırpıtmaq. dəğitmək.
birdən yerə çaldırdı.
ləhv o ləəb edmək

ÇALTIRMAQ : Turuz Dictionary

çaldırmaq. qaydırmaq. savurmaq. atmaq

ÇALTIRMAQ : Turuz Dictionary

çaldırmaq. öğütmək. üyütmək. dartmaq.
buğda çaldırmaq

ÇALTIRMAQ : Turuz Dictionary

çaldırmaq.
çırpıtmaq. dəğitmək.
birdən yerə çaldırdı.
ləhv o ləəb edmək

ÇALTIRMAQ : Turuz Dictionary

çaldırmaq. qaydırmaq. savurmaq. atmaq