Multilingual Turkish Dictionary

ÇALTOVMAQ

ÇALTOVMAQ : Turuz Dictionary

çaltavmaq. tələsmək.
çaltav! tələs!.
iti ışıq vermək. müşə'şə' olmaq

ÇALTOVMAQ : Turuz Dictionary

çaltavmaq. tələsmək.
çaltav! tələs!.
iti ışıq vermək. müşə'şə' olmaq