Multilingual Turkish Dictionary

ÇALTQLAŞMAQ

ÇALTQLAŞMAQ : Turuz Dictionary

çatqallaşmaq. burbalmaq. burbaşmaq. burqaşmaq.buruşmaq. burşuqmaq. qayçalmaq. çiğləşmək. düğün düşmək.
ipin uzunu tez burbalar

ÇALTQLAŞMAQ : Turuz Dictionary

çatqallaşmaq. burbalmaq. burbaşmaq. burqaşmaq.buruşmaq. burşuqmaq. qayçalmaq. çiğləşmək. düğün düşmək.
ipin uzunu tez burbalar