Multilingual Turkish Dictionary

ÇAMŞIRLIQ

ÇAMŞIRLIQ : Turuz Dictionary

yamşırlıq. çalaşırlıq. çalban. çalvan. qarban. qarsan. kərsən. gillə. gen, dayaz qab. gövələç. kövələc. kövələk. təşt

ÇAMŞIRLIQ : Turuz Dictionary

yamşırlıq. çalaşırlıq. çalban. çalvan. qarban. qarsan. kərsən. gillə. gen, dayaz qab. gövələç. kövələc. kövələk. təşt