Multilingual Turkish Dictionary

ÇANAQA

ÇANAQA : Turuz Dictionary

-tərs çönəndə baxtlar, gülcərədə tikən batar ayağa, qışın günü ayran dolar çanağa. (gülcərədə: güllükdə. gülüstanda)

ÇANAQA : Turuz Dictionary

-çanağa oxşar hər çeşit qab: yalağ. çalağ. çan. dəğirmana dən tökülən göz

ÇANAQA : Turuz Dictionary

-tərs çönəndə baxtlar, gülcərədə tikən batar ayağa, qışın günü ayran dolar çanağa. (gülcərədə: güllükdə. gülüstanda)

ÇANAQA : Turuz Dictionary

-çanağa oxşar hər çeşit qab: yalağ. çalağ. çan. dəğirmana dən tökülən göz