Multilingual Turkish Dictionary

ÇANAQIN

ÇANAQIN : Turuz Dictionary


boşqanıb boşqıl canın qayğu yemə boş yerinə, qıl bitir qalmaz işin yaş çanağın dolmaz burun. (boşqanıb: velləyib)

ÇANAQIN : Turuz Dictionary

-ac sığıra baxarsın, ağzın dolu dad olur, azqın birin doyğursun, baş çanağın qan olur. {ağzın dolu dad olur. (yaxud) mal davarın bol olur}

ÇANAQIN : Turuz Dictionary


boşqanıb boşqıl canın qayğu yemə boş yerinə, qıl bitir qalmaz işin yaş çanağın dolmaz burun. (boşqanıb: velləyib)

ÇANAQIN : Turuz Dictionary

-ac sığıra baxarsın, ağzın dolu dad olur, azqın birin doyğursun, baş çanağın qan olur. {ağzın dolu dad olur. (yaxud) mal davarın bol olur}