Multilingual Turkish Dictionary

ÇANBA

ÇANBA : Turuz Dictionary

çalba. zınqırov. təprəşdirkdə səs verən nərsə.
qaval çanbası.
boyunduruq çalbası.
dəğirman çalbası

ÇANBA : Turuz Dictionary

çalba. zınqırov. təprəşdirkdə səs verən nərsə.
qaval çanbası.
boyunduruq çalbası.
dəğirman çalbası