Multilingual Turkish Dictionary

ÇANCA

ÇANCA : Arin Turkish Etimology Dictionary

qanca.
çənə. çanağ.
neçə. nə dərək. nə qədər

CANCA : Turuz Dictionary

-nuşu canca: gəğnəlticə. nərsəni sevərək yemək, içmək. yoşunca. yuşunca

CANCA : Turuz Dictionary

-nuşu canca: gəğnəlticə. nərsəni sevərək yemək, içmək. yoşunca. yuşunca