Multilingual Turkish Dictionary

ÜÇ NƏFƏRƏ

ÜÇ NƏFƏRƏ : Turuz Farsca - Türkce

üçləb üçləşib. üç baş olub. üç başa.
üçləb olub çıx yola